Portfolio

Blankenburgverbinding - Regio Rotterdam

Manager VTTI voor de Blankenburgverbinding (Blankenburgtunnel en Aalkeettunnel). Project is in aanbestedingsfase

Michiel de Ruijtertunnel - Amsterdam

Projectleiding TTI (Tunnel Technische Installaties) voor Michiel de Ruijtertunnel. Vanaf scopebepaling t/m openstelling betrokken. De RWS Tunnelstandaard is als handvat gebruikt om een integraal ontwerp te borgen en de relatie tussen mens en techniek te bestendigen.

Overkapping A2 Utrecht

Technisch Management op basis van Systems Engineering. Verantwoordelijk vanaf scopebepaling (Requirements Analyse) t/m openstelling. Een hoge beschikbaarheid op doorstroming en daarmee een hoge beschikbaarheid van de TTI zijn topprioriteit. Bepalend voor de beschikbaarheid is de betrouwbaarheid van de voorzieningen, die vastgelegd zijn in faaldefinities. Deze geven een maat om een tunnel veilig te kunnen exploiteren.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer - Utrecht

Projectleiding vanaf ontwerpfase t/m ingebruikname. Een integratie van technologie en uitgekiende informatievoorziening voor reizigers waren hierin bepalend.


Tendermanagement / Visievorming

Visievorming voor vele tenders die op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) plaats hebben gevonden. Creativiteit om oplossingen te zoeken in de beschikbare ruimte geboden door opdrachtgevers is leidend daarin. Uiteindelijk staat behoefte-invulling van de opdrachtgever voorop in een dergelijk traject.

Een integrale benadering vanuit bedrijfsperspectief vertalen in concrete jaarplannen in een MT-rol bij Cofely Energy & Infra.