Technisch Management

Rational Resultancy werkt bij voorkeur voor systeemontwikkeling op basis van Systems Engineering. Daarbij ligt de nadruk op meetbare prestaties en helder formuleren van doelen, functies, eisen en objecten.

Alles redenerend vanuit een systeemarchitectuur, die niet alleen voor de ontwerpfase zelf van toepassing is, maar misschien nog wel meer voor test- en integratietrajecten en life-cycle-management (levensduurbenadering).
Rational Resultancy heeft hiervoor een pragmatische aanpak ontwikkeld die naadloos inpasbaar is binnen normen als ISO12207 / ISO15288.

Het is de overtuiging van Rational Resultancy dat Systems Engineering geen ‘formulieren-methode’ is, maar vooral een aanpak om zaken concreet en robuust te beschrijven. Dat is en blijft mensenwerk. Tools kunnen daarin ondersteunend zijn.

Project Management

Of projecten op basis van Design & Construct worden uitgevoerd of traditionele contractvormen. In wezen doet dit weinig af aan de noodzaak om projecten beheerst uit te voeren. Rational Resultancy heeft een model ontwikkeld om Integraal Project Management toe te passen op de GROTIK-principes.

Rational Resultancy heeft een toetsingsmodel ontwikkeld om uw Design & Construct project te auditen. Na een interview met de belanghebbenden kan dit resulteren in een systeemtoets of één of meerdere procestoetsen.

Tendermanagement / Visievorming : Als je doet wat je deed, krijg je wat je hebt

Voor strategiebepaling voor commerciële trajecten of beleidsmatig voor jaarplannen biedt Rational Resultancy een schat aan ervaring mee. Bij voorkeur worden dergelijke trajecten door Rational Resultancy op workshop-basis met uw organisatie gehouden. Rational Resultancy fungeert daarin als katalysator. Uw organisatie is en blijft de motor.

Coaching : Resultaat verandering = Veranderbereidheid * Verandervermogen

Soms is een duwtje in de juiste richting nodig om een project of tender goed te vervolgen. Rational Resultancy is in staat om uw key-players te coachen. Uiteraard in samenspraak met u als eindverantwoordelijke. Coachen gericht op veranderend gedrag is daarin het meest effectief.